Skip to content

SA MURTERA

PRESENTACIÓ

L’escola rural de Sa Murtera es troba a 7 km del centre de Manacor i conserva plenament l’estètica de les antigues escoles rurals. La sala principal ofereix moltes possibilitats per a grups petits i mitjans.

Les activitats que s’hi desenvolupin han de ser respectuoses amb l’entorn, els veïnats i les mateixes instal·lacions. Les cases i escoles rurals de Manacor són de tothom.

Taxes

50 €/dia + 100 € de dipòsit

INSTAL·LACIONS

El que hi ha:

Cuina + forn de butà

Taules de posts i cavallets

Cadires

Bancs

Nevera / Conservadora

Aigua freda i calenta

Utensilis de neteja

Llum interior i exterior

Torradores

El que heu de dur:

Botella de butà

Utensilis de cuina

Estovalles

Llenya (torradores)

NORMES D’ÚS

Utilitzar les instal·lacions amb respecte. Deixar el local en les mateixes condicions en què estava abans de l’activitat.

Separar els residus generats (orgànica, envasos, paper, vidre i rebuig) i depositar-los dins els contenidors corresponents més propers.

Fer un ús racional de l’aigua i l’electricitat.

Comunicar a l’Ajuntament de Manacor qualsevol desperfecte produït durant l’estada.

Col·locar tot el mobiliari al seu lloc després d’haver-lo fet servir.

Respectar i conservar les instal·lacions i l’entorn.

Retirar qualsevol elements aportats durant l’estada: cartells, senyals, globus, banderes, etc.

Respectar les mesures d’higiene i seguretat vigents.

PROHIBIT
Encendre qualsevol mena de foc en qualsevol lloc que no sigui l’indicat.
Realitzar torrades durant l’època de risc d’incendi.

PROHIBIT
Fumar en tot el recinte, tant en l’interior com en l’exterior.

PROHIBIT
Instal·lar jocs, castell inflables i piscines de qualsevol tipus.

PROHIBIT
Fer renou a partir de les 23h.

RESERVA

Mitjançant aquest enllaç anireu a la pàgina per a fer la reserva de les Cases de Son Talent.

COM ARRIBAR-HI

Ajuntament de Manacor I 07500 I Mancacor

Back To Top