Skip to content

PUIG D’ALANAR

PRESENTACIÓ

L’escola rural del Puig d’Alanar està a prop de cala Murada i Cales de Mallorca i a uns 4 km de la platja des Domingos. L’amplitud de l’exterior de les cases, el pinar i la sala principal fan que sigui un equipament perfecte per a associacions i centres educatius.

Les activitats que s’hi desenvolupin han de ser respectuoses amb l’entorn, els veïnats i les mateixes instal·lacions. Les cases i escoles rurals de Manacor són de tothom.

DESTINATARIS

L’escola rural del Puig d’Alanar es reserva a les entitats donades d’alta en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i en el Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i també als centres educatius que vulguin realitzar activitats en horari lectiu.

INSTAL·LACIONS

El que hi ha:

Cuina + forn de butà

Taules de posts i cavallets

Cadires

Bancs

Nevera / Conservadora

Aigua freda i calenta

Utensilis de neteja

Llum interior i exterior

Torradores

Estufa de llenya

El que heu de dur:

Botella de butà

Utensilis de cuina

Estovalles

Llenya

NORMES D’ÚS

Utilitzar les instal·lacions amb respecte. Deixar el local en les mateixes condicions en què estava abans de l’activitat.

Separar els residus generats (orgànica, envasos, paper, vidre i rebuig) i depositar-los dins els contenidors corresponents més propers.

Fer un ús racional de l’aigua i l’electricitat.

Comunicar a l’Ajuntament de Manacor qualsevol desperfecte produït durant l’estada.

Col·locar tot el mobiliari al seu lloc després d’haver-lo fet servir.

Respectar i conservar les instal·lacions i l’entorn.

Retirar qualsevol elements aportats durant l’estada: cartells, senyals, globus, banderes, etc.

Respectar les mesures d’higiene i seguretat vigents.

PROHIBIT
Encendre qualsevol mena de foc en qualsevol lloc que no sigui l’indicat.
Realitzar torrades durant l’època de risc d’incendi.

PROHIBIT
Fumar en tot el recinte, tant en l’interior com en l’exterior.

PROHIBIT
Instal·lar jocs, castell inflables i piscines de qualsevol tipus.

PROHIBIT
Fer renou a partir de les 23h.

COM ARRIBAR-HI

Ajuntament de Manacor I 07500 I Mancacor

Back To Top